Contactavonden voor amputatie-lotgenoten

Demonstraties bij orthopedische instrumentmakerijen.

Sinds een paar jaar organiseert Margriet Schoutsen-Moerkerken informatieavonden voor lotgenoten.
Dat is hartstikke leuk en dankbaar werk en vanaf vorig jaar help ik Margriet erbij. Eigenlijk worden de avonden voor de RVvG Gelderland & Overijssel georganiseerd maar alle amputatielotgenoten en familie of partners kunnen deelnemen.

dia-presentatie over protheses
computer dia-presentatie bij RRT Zwolle
demonstratie vervaardiging van een giethars prothesekoker
maken van een giethars prothesekoker bij RRT Zwolle

interessant... of niet?
interessant Joselien? Of niet dan...
hoe werkt dit knietje... nou dat zit zo:
effe kijken.... hoe werkt dit knietje ook weer?

De avonden werden voor het eerst gehouden bij orthopedische werkplaats van "Roessingh Revalidatie Techniek" te Zwolle.
Eén avond voor onderbeen- en één voor bovenbeengeamputeerden. Omdat het een geweldig succes bleek, werden elk jaar 2 avonden georganiseerd in Zwolle; dit jaar zelfs nog 2 extra dagen voor arm- en handgeamputeerden. Wat wordt er op zo'n bijeenkomst gedaan? Wel, na de ontvangst met koffie worden rond 19:30 uur diapresentaties gehouden over lotgenotenactiviteiten en prothesetechniek.
Hierbij wordt onder andere ingegaan op:

  • eventuele voorbereidingen op een amputatie en de operatie zelf
  • overzicht van amputaties met de verschillende amputatieniveau's
  • de mogelijke prothesevoorzieningen voor elk niveau
  • opbouw van de prothese: liner, koker, knie, voet, verbindingen, cosmetische afwerking
  • nieuwste technieken qua prothesecomponenten
  • hoe wordt een prothese aangemeten en vervaardigd
  • bijzonderheden over aanvragen of vergoedingen van zorgverzekeraars
Daarna volgt een demonstratie in de orthopedische werkplaats zelf waar een kijkje wordt gegeven achter de schermen.
Wat doen die lui in die witte jassen nou eigenlijk met de gipsafdruk van je stomp... wat is dat gehamer, geklop en geboor nou eigenlijk helemaal goed voor?

presentatie bij RRT Het Roessingh
presentatie bij RRT Enschede
in de werkplaats
in de werkplaats van RRT Enschede

Er worden kokers gevormd volgens de gietmethode en ge-extrudeerd (snap je dat niet? Kom dan 's kijken!)
Na deze demonstraties kunnen alle mogelijke vragen worden gesteld aan een panel van revalidatiearts, fysiotherapeut en instrumentmaker.
Vragen over amputaties, revalidatie, protheses, fantoompijn, kortom... alles wat ons als geamputeerden maar interesseert, bezighoudt of last bezorgt. Rond 22:00 uur is de avond afgelopen. Zoals gezegd zijn de avonden aanvankelijk begonnen in Zwolle, maar omdat er grote belangstelling voor is bij andere orthopedische werkplaatsen, zijn dit jaar ook bijeenkomsten geweest bij de orthopedische instrumentmakerij van "Roessingh Revalidatie Techniek" in Enschede; en bij het "POM", de instrumentmakerij van de "St. Maartenskliniek" te Nijmegen.
Ook deze avonden waren een succes en gaan volgend jaar weer herhaald worden, bij het "POM" alweer in maart 2004.

demonstratie koker maken bij het POM Nijmegen
demonstratie koker maken bij het POM Nijmegen
het panel
POM: revalidatiearts in panel beantwoordt moeilijke vragen

In Zwolle zijn dit jaar voor 't eerst ook bijeenkomsten gehouden voor arm- en handgeamputeerden.
Hoewel het niet meevalt om voor deze groep lotgenoten de adressen bij elkaar te krijgen, zijn de avonden toch goed bezet geweest.
Ook hier was het enhousiasme groot en de sfeer van lotgenoten-onder-elkaar erg plezierig.
Bijzonder is, dat er demonstraties worden gegeven hoe -met behulp van elektroden- door middel van spierbewegingen een armprothese elektrisch kan worden aangestuurd. Dit zijn de z.g. myo-elektische arm- en handprotheses.
Erg interessant om te zien, maar geef mij toch maar mijn vlees-en-bloed armpje, hoe slecht die ook werkt!

tafeltje met handen
tafeltje met handen bij RRT Zwolle
handen en armen
handen en armen worden uitgelegd: RRT Zwolle


Hoe loop je nou eigenlijk en... kan 't niet beter?

De eerste keer dat ik bij een bijeenkomst van lotgenoten was, schrok ik me kapot!
Wat liepen al die protheselopers slecht. Het leek wel, hoe langer ze hun prothese hadden, hoe kreupeler ze liepen... de tranen sprongen me soms de gulp uit!
Het was natuurlijk wel zo dat een aantal gewoon niet beter kon lopen, de prothese liet het niet toe of andere gebreken van 't lijf.
Maar sommigen was het erg lang geleden dat ze revalidatie hadden gehad... of helemaal never nooit zelfs.
Toen kreeg ik het idee, dat er eigenlijk een soort van APK-keuring zou moeten zijn voor prothesedragers.

Bedoel eigenlijk dit: een half jaar na ontslag uit het revalidatiecentrum even een check-up door een fysiotherapeut met tips om eventuele ingeslopen fouten in het lopen te verbeteren.
Mooiste zou zijn, bij ontslag een video'tje te maken van hoe je loopt; en dit bij de check-ups weer afspelen om het verschil te zien.

Ook bij revalidatiecentrum "De Vogellanden" te Zwolle waren ideeën gerezen om een loopschool te houden om bij beenprothesedragers fouten in looptechnieken te ontdekken.
In samenwerking met "De Vogellanden" hebben Margriet en ik daar eind 2003 een Loopclinic en clinic Sport & Bewegen gehouden. Deze avond was in eerste instantie om te onderzoeken wat de opkomst zou zijn en de reacties achteraf.
De Vogellanden, loopclinic (foto Gerard Schoutsen)
Kan ik beter lopen? Oefeningen bij "De Vogellanden" te Zwolle (foto: Gerard Schoutsen)

De avond begint met een korte presentatie over de positieve invloed van sportieve beweging op de revalidatie en later het bewegingspatroon van de beenprothesedrager.
De aanwezige fysiotherapeuten analyseren het looppatroon van elke deelnemer en geven instructie en tips om het lopen te verbeteren

voorlichting Sport & Bewegen (foto Gerard Schoutsen)
demonstratie bij voorlichting "Sport & Bewegen" (foto: Gerard Schoutsen)
Door middel van oefeningen en demonstraties wordt men bewust gemaakt van "anders lopen" bijvoorbeeld door met een blindoek op te lopen en met "hele grote stappen".

In een ander gedeelte van het revalidatiecentrum werd informatie gegeven over de mogelijkheden om te sportief te bewegen als geamputeerde.
Bewegingsagogen geven demonstraties en er is gelegenheid om zelf sporten te beoefenen zoals: tafeltennis, badminton, boogschieten en boksen.

Het enthousiasme over deze avond was dermate groot, dat er in "De Vogellanden" te Zwolle begin 2005 weer een Loopclinic en clinic Sport & Bewegen wordt gehouden.
Dit keer zelfs gevolgd door een cursus gerichte looptechniek en sporten voor beenprothesegebruikers, aansluitend gehouden over 3 avonden.

Ook in de revalidatiecentra RRT "Roessingh Revalidatie Techniek", Enschede en de "St. Maartenskliniek" te Nijmegen gaan deze cursussen volgend jaar georganiseerd worden, dus lotgenoten: hou dit scherp in de gaten!

Heb je als prothesedrager (samen met je partner) interesse om deel te nemen aan één van bovenstaande activiteiten: neem contact met mij op door HIER te klikken.